Two Column Grid

No té el vestíbul del Palace ni la terrassa del Majestic. Però amb uns llençols nets, l’armari de fusta preIkea i un plat de dutxa, la majoria ja fa. Un hotel...

Vist al carrer de la Ciutat de Granada (La Llacuna)

Visitar aquesta parada del Mercat de les Corts ha estat una experiència semblant a anar a la farmàcia. El Josep Fabregat, ja jubilat, hi venia tota mena de...

Hi ha indrets de la ciutat on no solem ficar el nas, de vegades perquè pensem que l’accés està restringit o perquè intuïm, simplement, que no se’ns hi ha...

Vist als Jardins de Can Cuiàs (Les Corts)

Que aquest edifici monumental de Josep Goday ja es va construir a finals dels anys 20 amb el propòsit d’ubicar-hi la seu central de Correus, ho proven les...

En una visita fa sis anys a Ciutat Meridiana em vaig topar amb aquesta curiosíssima font rústica que, després, regirant fotos per casa, no sabia ubicar. Em...

Vist al pàrquing soterrat del parc del Clot (Clot)

“Fer empanades és com qui fa paelles. Només que quan es proven no tenen el mateix gust”. El Franco Pelosi sap que l’especialitat d’aquest local obert el...

Vist a l’avinguda de Mistral (Sant Antoni)