Vist al pàrquing soterrat del parc del Clot (Clot)